Covıd-19 nedir?

Zatürre olgularını gösteren bir Koronavirüs'tür. Daha önceleri hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülen virüsün daha sonrasında ise insandan insana da geçtiği anlaşılmıştır.

Hantavırus nedir?

Hantavirüsler, esas olarak kemirgenler tarafından yayılan bir virüs ailesidir ve dünya çapında insanlarda çeşitli hastalık sendromlarına neden olabilir.

AIDS nedir?

HIV, vücudun bağışıklık sisteminin özellikle beyaz kan hücrelerine (C4D) saldırılan bir virüstür. HIV, bu CD4 hücrelerini yok ederek, bir kişinin tüberküloz ve bazı kanserler gibi enfeksiyonlara karşı bağışıklığını zayıflatır. Kişinin CD4 hücre sayısı 200'ün altına düşerse, bağışıklığı ciddi şekilde tehlikeye girer ve kişiyi enfeksiyonlara daha duyarlı hale getirir. CD4 sayısı 200'ün altında olan biri AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu) olarak tanımlanmaktadır.